NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 31 ngày 8 tháng 11 năm 2018

By Quốc Bình
09/11/2018 - 16:57

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư cùng các quý cổ đông bảng NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 31 ngày 8 tháng 11 năm 2018.

Quý vị vui lòng tải tài liệu: tại đây.

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật