Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30 tháng 03 năm 2015 (31/03/2015 08:34)

By
31/03/2015 - 8:34

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30 tháng 03 năm 2015

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư nghị quyết số 06 phiên họp của Hội đồng Quản trị ngày 30/03/2015.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật