Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm phó Tổng Giám Đốc (14/11/2013 11:21)

By
14/11/2013 - 11:21

Ngày 15/05/2012, Hội đồng quản trị Công ty CP dược phẩm Imexpharm đã thống nhất thông qua quyết định bổ nhiệm Ds. Huỳnh Văn Nhung, Giám Đốc bộ phận Quản Lý Chất Lượng được bổ nhiệm làm phó Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kể từ ngày 15/05/2012.

Download: 2013/11/14/hdqt_bo_nhiem_pho_tgd.pdf

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật