Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2008 của công ty CPDP Imexpharm (13/11/2013 13:34)

By
13/11/2013 - 13:34

Ngày 10.04.2009, tại hội trường nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2008. Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề như: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung ban kiểm soát, biểu quyết các chr tiêu tài chính …

Sau nửa ngày làm việc, Đại hội đã quyết nghị các vấn đề chi tiết trong Nghị quyết như sau: (Vui lòng tải file về để xem chi tiết).

Download: 2013/11/13/nghi_quyet_dhcd_2008_imp.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật