Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 (14/11/2013 11:09)

By
14/11/2013 - 11:09

ĐHCĐ công ty CPDP Imexpharm đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 890 tỷ đồng tổng doanh thu và thu nhập, tăng 12,09% và 115 tỷ đồng LNTT, tăng 4,55% so với thực hiện năm 2011.

Công ty thông qua việc chi cổ tức năm 2011 tỷ lệ 22%. Do công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra nên HĐQT được chi trả hoàn thành kế hoạch và thưởng tổng cộng 985,82 triệu đồng.

Ngoài ra, ĐHCĐ thông qua phát hành 1.521.450 cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 152,15 tỷ đồng lên 167,36 tỷ đồng.

Download: 2013/11/14/nqdhcd_2011.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật