IMP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 08 tháng 07 năm 2016 (11/07/2016 08:24)

By
11/07/2016 - 8:24

 

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư thông tin tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật