Kết quả kiểm toán 6 tháng đầu của công ty CPDP Imexpharm do công ty kiểm toán DTL thực hiện (13/11/2013 14:24)

By
13/11/2013 - 14:24

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và nhà đầu kết quả kiểm toán của công ty đến ngày 30/06/2010 do công ty kiểm tóan DTL thực hiện.

Kết quả kiểm toán của công ty DTL: Xem tại đây.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật