Kết quả kiểm toán 6 tháng đầu của công ty CPDP Imexpharm do công ty kiểm toán DTL thực hiện (13/11/2013 14:24)

By
13/11/2013 - 14:24

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và nhà đầu kết quả kiểm toán của công ty đến ngày 30/06/2010 do công ty kiểm tóan DTL thực hiện.

Kết quả kiểm toán của công ty DTL: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật