IMP – Thông tin Imexpharm đăng tải tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 21/04/2020

By Quốc Huy
22/04/2020 - 10:44
1. IMP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Cập nhật: Thứ ba, 21/04/2020  Link
2. IMP: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
Cập nhật: Thứ ba, 21/04/2020 Link

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật