IMP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết.

By Quốc Bình
04/07/2018 - 11:23

   Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông cùng các nhà đầu tư thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết theo thông báo số: 888/TB-SGDHCM ngày 02 tháng 07 năm 2018.
Thông tin chi tiết: xem file đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật