IMP: Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ (13/11/2013 13:26)

By
13/11/2013 - 13:26

Công ty CPDP Imexpharm (MCK:IMP) thông báo đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Theo đó, Imexpharm sẽ đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường, tăng thanh khoản cho cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại từ quỹ đầu tư và phát triển của Imexpharm.

Thời gian thực hiện mua lại từ 17/12/2008 đến 19/03/2009, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện mua/bán là Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật