IMP – Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (14/11/2013 13:36)

By
14/11/2013 - 13:36

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tổ chức đăng ký: Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP)

– Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2013

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 16/12/2013

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 16/12/2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Download: 2013/11/14/dang_ky_cuoi_cung_tra_co_tuc_d.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật