IMP: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

By Quốc Huy
05/01/2022 - 12:14

[For English]

01 – Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ suung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan.

02 – Tờ trình những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm kèm quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến.

03 – Tờ trình những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm tại ĐHĐCĐ năm 2022

04 – Tờ trình Vv miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.

05 – (DT) Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

06. (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 2021

Công bố thông tin đường link tài liệu ĐHCĐ

 

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật