IMP: Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu (14/11/2013 13:09)

By
14/11/2013 - 13:09

Ngày 12/11/2012, SGDCK TPHCM đã có quyết định số 162/2012/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.491.310 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm mười cổ phiếu).
Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 14.913.100.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm ngàn đồng).
Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2012.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật