IMP: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (14/11/2013 12:59)

By
14/11/2013 - 12:59

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 15.214.500 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.914.500 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 300.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.491.450 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.914.500.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ
10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2012
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 18 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng 1,8 cổ phiếu, làm tròn xuống là 1 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ được hủy.

Download: 2013/11/14/cong_bo_thong_tin_ve_viec_thuo.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật