IMP: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (14/11/2013 13:11)

By
14/11/2013 - 13:11

Ngày 19/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 919/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:

Số lượng: 1.491.310 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm mười cổ phiếu).

Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành theo Thông báo số 828/2012/TB-SGDHCM ngày 08/10/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 14.913.100.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm ngàn đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2012.
Ngày chính thức giao dịch: 26/11/2012.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật