IMP: Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (14/11/2013 13:26)

By
14/11/2013 - 13:26

Ngày 24/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 590/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/06/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 07/06/2013

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Thời gian thực hiện: 28/06/2013

– Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 28/06/2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số 4 đường 30-4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật