IMP: KWE Beteiligungen là cổ đông lớn nắm tỷ lệ 7.45% (14/11/2013 13:06)

By
14/11/2013 - 13:06

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (đề ngày 11/10/2012 của KWE Beteiligungen AG).

KWE Beteiligungen AG đã mua 500,000 cp CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP), nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.1% lên 7.45%, tương đương 1,111,362 cp IMP và trở thành cổ đông lớn của công ty.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn vào 16/10/2012.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật