IMP – CPTT ngày 26/06/2020 về việc Phát Hành Cổ Phiếu

By Quốc Huy
26/06/2020 - 22:38

Imexpharm Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trả cổ tức bằng tiền.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật