IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22082016 (25/08/2016 13:59)

By
25/08/2016 - 13:59

IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22082016

Công ty CPDP Imexpharm công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật