IMP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư (26/07/2016 14:45)

By
26/07/2016 - 14:45

IMP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật