IMP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư (26/07/2016 14:45)

By
26/07/2016 - 14:45

IMP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật