IMP: Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 10 năm 2021

By Quốc Huy
11/11/2021 - 16:17

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 10/2021

Doanh thu thuần và thu nhập trong tháng 10 của Imexpharm đạt 105,5 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế giảm 7% so với tháng 10/2020. Doanh thu và lợi nhuận của Imexpharm tiếp tục giảm trong tháng 10 do ảnh hưởng của dịch bệnh, và thị trường chưa hồi phục sau khi các hoạt động dần trở lại bình thường.
Tổng doanh thu lũy kế 10 tháng của Imexpharm đạt 990,9 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 64,8% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu thuần chỉ đạt 974,4 tỷ đồng, giảm 2,7% so với doanh thu thuần của 10 tháng năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 10 tháng đạt 175,1 tỷ đồng bằng 60,4% kế hoạch năm, và giảm 7,3% so với năm 2020.

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 10/2021 Lũy kế đến 10/2021 % Kế hoạch 2021 Lũy kế đến 10/2020 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 105,5 990,9 64,8% 1.013,1 -2,2%
Doanh thu thuần 104,3 974,4   1.001,8 -2,7%
Lợi nhuận trước thuế 20 175,1 60,4% 188,8 -7,3%

Mặc dù tập trung vào các mặt hàng chủ lực để tăng biên lợi nhuận nhưng hoạt động sản xuất 3 hoặc 4 tại chỗ đã làm cho chi phí của Imexpharm tăng cao và giá vốn hàng bán chỉ giảm bằng tốc độ giảm của doanh thu là 2,2%. Trong khi đó, chi phí bán hàng lũy kế 10 tháng tăng 3,9% và chi phí quản lý tăng nhẹ 0,7%. Imexpharm đã thực hiện quản trị tốt chi phí để củng cố lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên do doanh thu giảm và các chi phí cho việc duy trì sản xuất, kinh doanh an toàn trong tình hình dịch bệnh nên lợi nhuận của Công ty tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 10/2021

Trong tháng 10/2021 có tổng cộng 542.308 cổ phiếu IMP được giao dịch, trong đó 269.800 được giao dịch theo hình thức khớp lệnh trên sàn và 272.508 cổ phiếu được giao dịch theo hình thức thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch trong tháng 10/2021 chỉ bằng khoảng 31,6% so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt là khối lượng khớp lệnh bằng khoảng 16% so với tháng 10/2020. Giá cổ phiếu IMP trong tháng 10 giữ được ổn định. Cụ thể giá đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10 là 73.000 và kết thúc tháng giá đóng cửa ở phiên cuối cùng là 73.800 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên so với mức giá đóng của điều chỉnh vào phiên cuối cùng của tháng 10/2020, giá đóng cửa của cổ phiếu IMP trong tháng 10/2021 đã tăng hơn 1.5 lần.

III. KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

Hàng tồn kho và công nợ của Imexpharm trong 2 tháng cuối năm 2021 vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo các mục tiêu chất lượng đề ra trong năm 2021.
Tiến độ xét duyệt EU-GMP của nhà máy IMP4 vẫn luôn được theo sát và hiện tại mọi công tác chuẩn bị xét duyệt đã hoàn tất, Công ty dự kiến nhà máy sẽ được xét duyệt vào năm 2021 và việc cấp giấy chứng nhận sẽ được thực hiện trong năm 2022.
Tháng 10/2021 Hội Đồng Quản Trị Imexpharm đã ban hành nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đồng thời lấy ý kiến cổ đông về việc miễn chào mua công khai cho việc mua lại cổ phần của một số nhà đầu tư nước ngoài của cổ đông SK Investment Vina III. Việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được Công ty triển khai trong thời gian sớm nhất.

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR)
ĐC      : 63B-65B Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM.
ĐT      : (+84) 28.3866.9856
Email  : lenguyen@imexpharm.com 

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật