IMP – Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 07 năm 2021

By Quốc Huy
15/08/2021 - 11:03

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 07/2021

Tổng doanh thu thuần và thu nhập của Imexpharm trong tháng 07/2021 đạt 76 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu thuần giảm 12,9% so với tháng 7/2020. Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong tháng 07 cũng giảm 24,6% so với cùng kỳ. Chí phí sản xuất, kinh doanh tăng cao do việc áp dụng các biện pháp sản xuất tại chỗ và các biện pháp phòng dịch khiến lợi nhuận trong tháng 07/2021 giảm mạnh so với tháng 07/2020. Xét về cơ cấu doanh thu, hàng Imexpharm vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu ở mức 95,6%, tiếp đến là hàng nhượng quyền chiếm khoảng 3,6%, hàng mua khác có tỷ trọng 0,8%. Tỷ trọng OTC/ETC trong cơ cấu doanh thu lần lượt là 61,3% và 38,7%.
Tổng doanh thu và thu nhập của Imexpharm lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 đạt 699,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu thuần tăng 1,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đến cuối tháng 07/2021 là 127,6 tỷ đồng, tăng 2,2% so với con số của 07 tháng năm 2020.

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 07/2021 Lũy kế đến 07/2021 % Kế hoạch 2021 Lũy kế đến
07/2020
Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 76,0 699,8 45,7% 680,1 2,9%
Doanh thu thuần 71,7 685,5 674,7 1,6%
Lợi nhuận trước thuế 10,7 127,6 44% 124,9 2,2%

Giá vốn hàng bán trong 07 tháng đầu năm 2021 vẫn đang được công ty kiểm soát tốt, so với cùng kỳ giá vốn hàng bán lũy kế giảm nhẹ 1,8%. Do các chương trình bán hàng được đẩy mạnh trước thời điểm dịch bệnh bùng phát nên chi phí bán hàng tăng 20,3% so với con số lũy kế 07 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn sắp tới, Công ty dự báo chi phí bán hàng sẽ tiếp tục được siết chặt và tăng trưởng chậm lại. Ngoài ra, chi phí quản lý lũy kế 07 tháng 2021 cũng chỉ tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ.

 

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 07/2021

Giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng 07/2021 tương đối trầm lắng. Tháng 07/2021, có 305.700 cổ phiếu IMP được giao dịch, trong đó có 133.900 cổ phiếu được giao dịch thông qua thỏa thuận, và 171.800 cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh trên sàn. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng 07/2021 chỉ bằng 1/5 so với khối lượng được giao dịch ở cùng kỳ tháng 07/2020. Khối lượng khớp lệnh trung bình trong tháng 07 là 7.809 cổ phiếu/ngày giao dịch, thấp hơn rất nhiều so với con số 25.986 cổ phiếu/ngày của tháng 06/2021. Bên cạnh đó giá cổ phiếu IMP cũng có xu hướng giảm trong tháng 07. Giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối cùng trong tháng 06 là 79.800 trong khi giá đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 07 là 72.500, như vậy nếu so sánh hai phiên cuối cùng của tháng 6 và tháng 7, thì giá của tháng 07 giảm khoảng 9,1%, tương ứng với mức giảm 7.300 đồng/cổ phiếu.

III. CÁC THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA IMEXPHARM THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2021

Trong tháng 07, Imexpharm đã tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông với mức 15%/mệnh giá bằng tiền vào ngày 16/7.
Imexpharm đã thực hiện rà soát tất cả hoạt động sản xuất tại các nhà máy để đảm bảo an toàn cho người lao động. Công ty thực hiện sản xuất 3 tại chỗ theo khuyến nghị của chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến bao gồm các chương trình hội thảo, hỗ trợ bán hàng và đào tạo theo hình thức online cho các trình dược viên.
Imexpharm cũng đang theo sát tiến độ xét duyệt nhà máy IMP4 để đảm bảo nhà máy sẽ được công nhận EU-GMP và đi vào sản xuất thương mại giữa cuối năm 2022.
Nhiệm vụ hàng đầu trong tháng 08 và quý 3 vẫn sẽ là bảo đảm an toàn sản xuất kinh doanh, đặc biệt là an toàn cho bộ phận trình dược viên, hỗ trợ bán hàng trên phạm vi cả nước. Đồng thời Công ty cũng sẽ duy trì sản xuất 3 tại chỗ an toàn.
Doanh thu trong quý 03/2021 dự báo sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do đó, Imexpharm tiếp tục kiểm soát chặt chi phí, hàng tồn kho để đảm bảo các mục tiêu lợi nhuận, và nhu cầu vốn lưu động kịp thời cho Công ty.

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR)
ĐC      : 63B-65B Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM.
ĐT      : (+84) 28.3866.9856
Email  : lenguyen@imexpharm.com 

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật