IMP – Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 05 năm 2021

By Quốc Huy
11/06/2021 - 10:27

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 05/2021

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 05/2021 Lũy kế đến 05/2021 % Kế hoạch 2021 Lũy kế đến
05/2020
Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 101,8 508,2 33,2% 455,3 11,6%
Doanh thu thuần 101,3 502,2 451,5 11,2%
Lợi nhuận trước thuế 21,3 97,6 33,7% 77,4 26,1%

Tổng doanh thu thuần và thu nhập lũy kế của Imexpharm đến tháng 05/2021 đạt 508,2 tỷ đồng bằng 33,2% kế hoạch năm và tăng trưởng ở mức 11,6% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 502,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu hàng Imexpharm vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu doanh số 05 tháng đầu năm 2021, ở mức 97%. Bên cạnh đó, doanh thu hàng nhượng quyền và hàng mua khác giảm mạnh so với cùng kỳ. Tỷ trọng OTC/ETC trong cơ cấu doanh thu lũy kế đến tháng 05/2021 là 63%/37%.
Lợi nhuận trước thuế lũy kế đến cuối tháng 05/2021 đạt 97,6 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế 05 tháng đầu năm 2021 có mức tăng trưởng ấn tượng 26,1% so với con số lũy kế của 05 tháng đầu năm 2020. Giá vốn hàng bán lũy kế trong 05 tháng tăng 6,3% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu thuần tăng trưởng 11,2% nên biên lãi gộp được cải thiện tốt so với năm 2020, thu nhập khác trong 05 tháng đầu năm 2021 cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, là chi phí quản lý tăng nhẹ chỉ 1,1% nhưng chi phí bán hàng trong 5 tháng đầu năm tăng 18,6% do các hoạt động hỗ trợ bán hàng, tiếp thị đã được nối lại sau thời gian dài thực hiện các biện pháp tuân thủ phòng dịch. Tuy nhiên, dự báo trong những tháng tới, chi phí bán hàng có thể tăng chậm lại do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 tại các tỉnh phía Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh làm cho hoạt động thúc đẩy bán hàng và tiếp thị phải tạm hoãn lại do tuân thủ các biện pháp giãn cách và không tụ tập đông người.

 

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 05/2021

Giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng 05/2021 trầm lắng hơn so với các tháng trước đó. Trong tháng 05 có 876.900 cổ phiếu IMP được giao dịch. Khối lượng giao dịch cổ phiếu trung bình là 43.845 cổ phiếu/ngày. Đồng thời, không có giao dịch thỏa thuận nào được ghi nhận trong tháng 05/2021. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong tháng 05/2021 cũng xấp xỉ bằng năm 2020. Tuy nhiên trong tháng 05/2020, cổ phiếu IMP ghi nhận giao dịch thỏa thuận của công ty SK Investment Vina III để trở thành cổ đông chiến lược của Imexpharm.

III. CÁC THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA IMEXPHARM THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức của IMP năm 2020 là 24/06/2021 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/06/2021 cùng với ngày trả cổ tức là 16/07/2021.
Tình hình dịch bệnh trong tháng 05/2021 bắt đầu trở nên phức tạp ở các tỉnh phía Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh, Imexpharm tiến hành rà soát lại các hoạt động hỗ trợ bán hàng, tiếp thị để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các hoạt động phòng dịch được khuyến nghị bởi Bộ Y tế và chính quyền các địa phương.
Đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên của Imexpharm trong đại dịch là mục tiêu hàng đầu, đồng thời Công ty cũng ban hành nhiều công văn để hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và được thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Imexpharm cũng tiến hành rà soát lại ảnh hưởng của đại dịch đối với nguồn nhân lực để đưa ra các kịch bản nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.
Tiếp tục kiểm soát chặt chi phí, công nợ và hàng tồn kho là một trong những mục tiêu hàng đầu của Imexpharm trong tháng 06/2021 cũng như trong các tháng tới.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật