IMP: 4/3 – Ngày ĐKCC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (14/11/2013 13:13)

By
14/11/2013 - 13:13

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 110/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã CK: IMP) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2013

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Nội dung, thời gian và địa điểm đại hội: Sẽ thông báo sau.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật