Imexpharm được Bộ Y tế Tây Ban Nha đồng ý cấp Giấy chứng nhận EU-GMP (06/09/2016 15:08)

By
06/09/2016 - 15:08

Vừa qua, ngày 12/08/2016, Bộ Y tế Tây Ban Nha – Cơ quan Quản lý Dược phẩm Tây Ban Nha (AEMPS) đã có Công văn số PE010-1248, về việc Báo cáo Kiểm tra Đánh giá Hành động Khắc phục tại Imexpharm – Chi nhánh 3 (Bình Dương). Theo đó, AEMPS đã chấp nhận việc khắc phục sau đánh giá của Imexpharm, và đồng ý cấp Giấy chứng nhận EU-GMP cho các Nhà máy tại Chi nhánh 3 của Imexpharm.
Thông tin chi tiết: vui lòng xem Công văn của AEMPS đính kèm.

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật