IMEXPHARM – Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà Nước và SGDCK TPHCM

By Quốc Bình
15/11/2017 - 8:34

   Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông và các nhà đầu tư thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TPHCM.
Thông tin chi tiết: tại đây.

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT