Điều lệ họat động sửa đổi của công ty CPDP Imexpharm (13/11/2013 14:19)

By
13/11/2013 - 14:19

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông điều lệ hoạt động của công ty có sửa đổi đã được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vào ngày 26/3/2010.

Download: 2013/11/13/dieu_le_hoat_dong_sua_doi_ngay.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật