Đại hội cổ đông thường niên 2010 (13/11/2013 14:49)

By
13/11/2013 - 14:49

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
– Tổ chức đăng ký: Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
– Trụ sở chính: số 4 đường 30/4 phường 01 thị xã Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp
– Điện thoại: 84.67.3851941
– Fax: 84.67.3853.106
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
– Mã chứng khoán: IMP
– Mã ISIN: VN000000IMP0
– Mệnh giá: 10,000 đồng
– Sàn giao dịch: HOSE
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
– Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên 2010

– Thời gian Đại hội: 25/03/2011

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán IMP lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận: – Gửi Bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với VSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: chậm nhất vào ngày 01/03/2011.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán IMP tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật