Công bố thông tin bất thường – Thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị (14/11/2013 11:19)

By
14/11/2013 - 11:19

Ngày 08/05/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Dược phẩm Imexpharm đã ký nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-IMEX về việc xin thôi chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Thái Hoàng.

Download: 2013/11/14/nghi_quyet_hdqt_08052012.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật