Công bố thông tin bất thường – Thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị (14/11/2013 11:19)

By
14/11/2013 - 11:19

Ngày 08/05/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Dược phẩm Imexpharm đã ký nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-IMEX về việc xin thôi chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Thái Hoàng.

Download: 2013/11/14/nghi_quyet_hdqt_08052012.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật