Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (25/02/2016 16:08)

By
25/02/2016 - 16:08

Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông và các nhà đầu tư “Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn”.

Thông tin chi tiết: Xem file đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật