Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

By Quốc Bình
19/04/2017 - 11:26

   Công ty CPDP Imexpharm xin trân trọng gởi đến quý nhà đầu tư, cổ đông bản Báo cáo thay đổi về sở Hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư lớn.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật