Báo cáo tài chính quí 2 năm 2011 của công ty CP Dược phẩm Imexoharm đã được kiểm toán bởi công ty DT (13/11/2013 10:59)

By
13/11/2013 - 10:59

Báo cáo tài chính quí 2 năm 2011 của công ty CP Dược phẩm Imexoharm đã được kiểm toán bởi công ty DT

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm xin gửi đên quí cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính quí 2 năm 2011 đã được công ty Kiểm toán DTL kiểm toán.

Trong qúi II/2011, công ty CP DP Imexpharm đạt 186,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22,36% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 95,56 tỷ đồng, tăng 28,44%.

Nguồn thu trong kỳ của công ty chủ yếu đạt được từ doanh thu hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính đạt 4,79 tỷ đồng – không đáng kể và thu nhập khác gần như không có.

LNST quý II đạt 20,8 tỷ đồng, tăng 4,8%. Lũy kế 6 tháng công ty đạt 42,39 tỷ đồng LNST, tăng 8,61% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 3.218 đồng.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật