Bản Tin Nhà Đầu Tư tháng 11 năm 2020

By Quốc Huy
07/12/2020 - 20:50

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 11/2020

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 11/2020 Lũy kế đến 11/2020 % Kế hoạch 2020 Lũy kế đến 11/2019 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 161,8 1.174,9 67,1% 1.171,4 0,3%
Doanh thu thuần 161,5 1.163,3 1.153,7 0,8%
Lợi nhuận trước thuế 29,4 218,2 83,9% 185,2 17,8%

Tổng doanh thu và thu nhập lũy kế của Imexpharm đến tháng 11/2020 đạt 1.174,9 tỷ đồng tăng trưởng 0,3% so với cùng kỳ và đạt 67,1% kế hoạch năm (1.750 tỷ) do ĐHĐCĐ đề ra. Tình hình kinh doanh của Imexpharm đã có chuyển biến tích cực sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh lần 2. Cụ thể doanh thu tháng 11/2020 tăng trưởng 6% so với cùng kỳ và tăng trưởng 35,2% so với tháng 10/2020. Tỷ trọng OTC/ETC trong 11 tháng đươc giữ ở mức 61,5%/38,5%. Kênh OTC đang trên đà hồi phục nhưng vẫn tăng trưởng âm ở mức gần 10% so với cùng kỳ trong khi đó ETC tăng tưởng 40% so với năm 2019.

Lợi nhuận của 11 tháng trong năm 2020 đạt 218,2 tỷ đồng, tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 83,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận tăng trưởng khả quan hơn doanh thu do các hoạt động kiểm soát chi phí đươc thực hiện tốt. Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm trong 11 tháng của năm 2020. Việc tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm, tập trung khai thác những mặt hàng có biên lợi nhuận cao, đặc biệt của các nhà máy EU-GMP, làm cho giá vốn hàng bán giảm 1,7%. Chi phí bán hàng được cắt giảm 8,6% trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,4%.

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 11/2020

Trong tháng 11, có tổng cộng 3.054.050 cổ phiếu được giao dịch. Trong đó có 75.000 cổ phiếu được giao dịch theo hình thức thỏa thuận, còn lại là giao dịch khớp lệnh. Khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình trong ngày đạt 145.431 cổ phiếu. Kết quả kinh doanh tốt trong tháng 10 và triển vọng tích cực của ngành dược trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động đã làm cho cổ phiếu Imexpharm trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó là việc tỷ lệ cổ phiếu được cổ đông nước ngoài sở hữu giảm do việc phát hành cổ phiếu ESOP cũng góp phần tích cực vào việc thúc đẩy thanh khoản của cổ phiếu IMP.

III. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12/2020

Trong tháng 12, Imexpharm sẽ tiếp tục triển khai các chương trình bán hàng, hội thảo khoa học để thúc đẩy doanh số của kênh bán hàng OTC trong tháng cuối năm và chuẩn bị cho quý 1 năm 2021.

Tình hình công nợ cũng sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt và việc theo dõi tồn kho cũng được cập nhật liên tục để có giải pháp kịp thời với tình trạng biến động của giá nguyên vật liệu.
Việc cắt giảm chi phí, tăng biên lợi nhuận cho các sản phẩm được phát động trong toàn bộ các nhà máy của công ty, thông qua các sáng kiến cải tiến. Công ty sẽ tiếp tục rà soát các chi phí vận hành tại nhà máy theo chủ trương tiết kiệm, tăng năng suất và hiệu quả hoạt động.

Vấn đề chăm sóc sức khỏe và chú trọng đến an toàn của toàn thể nhân viên Imexpharm vẫn là mục tiêu trọng tâm hàng đầu bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục và tạo ra môi trường làm việc an toàn, hiệu quả để nhân viên Imexpharm an tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật