Bản Tin Nhà Đầu Tư tháng 08 năm 2020

By Quốc Huy
09/09/2020 - 10:19

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 08/2020

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 08/2020 Lũy kế đến 08/2020 % Kế hoạch 2020 Lũy kế đến 08/2019 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 106,7 786,8 45% 752,4 4,6%
Doanh thu thuần 106,5 781,1   743,2 5,1%
Lợi nhuận trước thuế 20,1 145 55,8% 113,4 27,9%

Tổng doanh thu và thu nhập 8 tháng đầu năm của Imexpharm đạt 786,8 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019. So với mục tiêu ban đầu được Đại hội đồng cổ đông đề ra thì doanh thu và thu nhập tính đến cuối tháng 08/2020 của Imexpharm chỉ đạt được 45%.

Trong tháng 08, Hội đồng Quản trị đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những tháng cuối năm 2020 với chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập là 1.575 tỷ. Việc điều chỉnh giảm mục tiêu doanh thu so với kế hoạch ban đầu xuất phát từ những ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận vẫn được cân nhắc giữ nguyên không điều chỉnh giảm. Nếu căn cứ theo ước tính của Hội đồng Quản trị thì doanh thu 8 tháng của Imexpharm đạt khoảng 50% so với dự báo cho tổng doanh thu và thu nhập năm 2020.

Doanh thu kênh ETC của Imexpharm vẫn tăng trưởng tốt ở mức 69% và chiếm tỷ trọng 41% trong cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi đó kênh OTC sụt giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Kênh OTC trong những năm gần đây không còn tăng trưởng nóng như giai đoạn từ 2011-2015, thêm vào đó là sự sụt giảm của tổng cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh càng làm cho hoạt động kinh doanh ở kênh OTC gặp nhiều khó khăn.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Imexpharm tăng trưởng ở mức 27,9% và bằng 55,8% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận tăng trưởng tốt là do Imexpharm vẫn đang tiếp tục tái cấu trúc lại doanh mục sản phẩm, tập trung vào các mặt hàng chủ lực có biên lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, việc dự trữ nguyên liệu đầu vào từ đầu năm 2020 cũng góp phần giảm thiểu tác động của giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, việc kiểm soát tốt chi phí cũng góp phần làm cho lợi nhuận tăng trưởng khả quan. Cụ thể là chi phí bán hàng trong 8 tháng đã giảm 13,2%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 1%, và giá vốn hàng bán chỉ tăng 3,3% thấp hơn mức 5,1% của doanh thu thuần.

 

 

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 8/2020

Cổ phiếu IMP trong tháng 08 có thanh khoản rất cao. Trong tháng, có 4.229.482 cổ phiếu được giao dịch. Trong đó, có 2.661.450 cổ phiếu được giao dịch theo hình thức khớp lệnh và 1.568.032 được giao dịch thông qua thỏa thuận. Tổng khối lượng khớp lệnh cổ phiếu IMP trong tháng 08/2020 gấp 8,7 lần so với cùng kỳ năm 2019. Cổ phiếu IMP nói riêng và cổ phiếu các công ty Dược phẩm nói chung đang được các nhà đầu tư quan tâm trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bên cạnh đó, niềm tin vào việc phục hồi nhanh các ngành sản xuất thiết yếu hậu Covid-19 khiến cho cổ phiếu ngành Dược phẩm càng trở nên hấp dẫn hơn.

III. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9/2020

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã bước đầu được kiểm soát, do đó Imexpharm có kế hoạch triển khai lại các hoạt động makerting bị gián đoạn do Covid-19 vào cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng của kênh OTC. Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình này vẫn bám sát mục tiêu: kiểm soát chi phí, công nợ để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận và dòng tiền hoạt động cho công ty trong 4 tháng cuối năm 2020.

Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước có chiều hướng lắng xuống nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới còn rất phức tạp. Do đó công tác phòng dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục vẫn phải tiếp tục được duy trì và củng cố. Hoạt động tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm do dịch Covid-19 và các tình huống ứng phó với đại dịch vẫn sẽ được ưu tiên trong mục tiêu hoạt động của Công ty đến cuối năm 2020.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật