Bản Tin Nhà Đầu Tư tháng 04 năm 2021

By Quốc Huy
13/05/2021 - 10:37

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 04/2021

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 04/2021 Lũy kế đến 04/2021 % Kế hoạch 2021 Lũy kế đến 04/2020 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập 105,2 406,4 26,6% 369,1 10,1%
Doanh thu thuần 104,5 400,9 368,3 8,9%
Lợi nhuận trước thuế 21 76,2 26,3% 61,9 23,1%

Tổng doanh thu và thu nhập trong tháng 4/2021 đạt 105,2 tỷ đồng tăng hơn 62% so với tháng 4/2020, do cùng kỳ năm trước các hoạt động giãn cách xã hội được thực hiện nên doanh số của Công ty rất thấp. Lũy kế đến tháng 04/2021, tổng doanh thu và thu nhập của Imexpharm đạt 406,4 tỷ, hoàn thành 26,6% kế hoạch năm và tăng trưởng 10,1%.
Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế 4 tháng đầu năm 2021 đạt 76,2 tỷ đồng tăng 23,1% và đạt 26,3% kế hoạch năm. Do doanh thu thuần tăng trưởng ở mức 8,9% nhưng giá vốn hàng bán tăng chỉ ở mức 5,3% cùng với việc gia tăng đáng kể của thu nhập khác (tăng 4,6 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế lũy kế đến cuối tháng 04/2021 tăng trưởng tốt. Chi phí bán hàng tăng 12,4%, do trong những tháng đầu năm 2021 Imexpharm đã bắt đầu đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, hỗ trợ bán hàng của cả hai kênh OTC và ETC nên chi phí bán hàng tăng. Đồng thời chi phí quản lý cũng tăng 5,4% so với cùng kỳ. Mặc dù đẩy mạnh các hoạt động để tăng doanh số bán hàng sau khi dịch bệnh dần ổn định, nhưng công ty cũng vẫn sẽ kiểm soát chặt chi phí để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cả năm đồng thời có thể ứng phó tốt với những chuyển biến khó lường của thị trường khi mà tình hình dịch bệnh có chiều hướng xấu đi trong những ngày cuối tháng 4/2021.

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 04/2021

Trong tháng 04/2021 có 5.265.821 cổ phiếu IMP được giao dịch. Trong đó, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh là 2.276.200 và 2.989.621 cổ phiếu được giao dịch thông qua thỏa thuận. Khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng 04/2021 của Imexpharm tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ tháng 04/2020. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình trong tháng 04/2021 là 113.810 cổ phiếu/ngày. Ngày 02/04 là ngày có số lượng cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất với 1.045.900 cổ phiếu. Trong khi đó, giá cổ phiếu tại các phiên đóng cửa trong tháng 04 nhìn chung không có nhiều biến động, giá đóng cửa tại ngày 01/04 là 73.500 trong khi giá đóng cửa tại phiên cuối cùng của tháng là 72.600 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa cao nhất trong tháng là 74.000 ghi nhận ở phiên giao dịch ngày 05/04.

III. CÁC THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA IMEXPHARM THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2021

Trong tháng 04, Imexpharm đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Cao Lãnh. Các nội dung được lấy ý kiến tại đại hội đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.
Tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến phức tạp vào cuối tháng 04, do đó Imexpharm đang tiến hành rà soát lại các hoạt động marketing nhằm tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch của chính phủ, đồng thời thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty.
Công ty cũng theo dõi chặt chẽ tình hình của nhà máy IMP4, để có những biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ xét duyệt nhà máy.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật