Quy chế quản trị

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NĂM 2018

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông Quy chế quản trị công ty năm 2018. Vui lòng tải tài liệu tại đây

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật