Công ty cổ phần giải pháp phân phối và bán lẻ Phano không còn là cổ đông lớn

Công ty CPDP Imexpharm xin thông báo công ty cổ phần giải pháp phân phối và bán lẻ Phano không còn là cổ đông lớn. Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Xem chi tiết

IMEXPHARM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin phát hành cố phiếu để trả cổ tức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông...

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 18 – 05 -2018

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gởi đến quý cổ đông và nhà đầu tư nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT-IMEX vào ngày 18 tháng 05 năm 2018 với nội dung như sau: Xem file...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT