Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018....

Xem chi tiết

IMP: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22-03-2018

   Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 22/03/2018 v/v tổ chức Đại hội cổ đông; Ngày tổ chức đại hội cổ đông : 28/04/2018, ngày đăng...

Xem chi tiết

IMP: thông báo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, quý cổ đông, các nhà đầu tư về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thông...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

pms-FlexoMAX

Các vấn đề về xương khớp đã trở thành đề tài muôn thuở trong cộng...

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT