IMEXPHARM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin phát hành cố phiếu để trả cổ tức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông...

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 18 – 05 -2018

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gởi đến quý cổ đông và nhà đầu tư nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT-IMEX vào ngày 18 tháng 05 năm 2018 với nội dung như sau: Xem file...

Xem chi tiết

IMP: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22-03-2018

   Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 22/03/2018 v/v tổ chức Đại hội cổ đông; Ngày tổ chức đại hội cổ đông : 28/04/2018, ngày đăng...

Xem chi tiết
123...10...

Sản phẩm mới

pms-FlexoMAX

Các vấn đề về xương khớp đã trở thành đề tài muôn thuở trong cộng...

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT