IMP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết.

   Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông cùng các nhà đầu tư thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết theo thông báo số:...

Xem chi tiết

Ngày 2/7/2018 niêm yết bổ sung 6.443.008 cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:...

Xem chi tiết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quết đang lưu hành.

Công ty CPDP Imexpharm xin công bố thông tin số 167/IMEX: thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thông tin chi tiết:xem file đính kèm.

Xem chi tiết
123...1020...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT