CTy CPDP Imexpharm thông báo giải trình sự biến động lợi nhuận quý 3/2018 so với quý 3/2017

   Công ty CPDP Imexpharm giải trình sự biến động trên 10% của lợi nhuận Quý 3/2018 so với Quý 3/2017 như sau: Xem file tại đây.

Xem chi tiết

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN 02/10/2018

Kính gởi quý cổ đông và nhà đầu tư BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN 02/10/2018 Vui lòng DOWNLOAD

Xem chi tiết

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 25 tháng 09 năm 2018

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm số: 30/NQ-HĐQT-IMEX ngày 25 tháng 09 năm 2018. Vui lòng xem file tại đây

Xem chi tiết
123...1020...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật