Báo cáo tình hình quản trị công ty

IMP: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai dự án Đầu tư Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao (23/05/2016 10:14)

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Nghị quyết Số 23 phiên họp của Hội đồng Quản trị ngày 21/05/2016 thông qua việc triển khai dự...

Xem chi tiết

IMP: Nghị quyết HĐQT công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 (11/05/2016 17:17)

Imexpharm công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloite để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016....

Xem chi tiết

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CPDP Imexpharm ngày 04 tháng 05 năm 2016 (05/05/2016 08:43)

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Nghị quyết Số 21 phiên họp của Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2016. Thông tin chi tiết: Xem tại...

Xem chi tiết
...91011...

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật