IMP – Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét

Kính gởi quý nhà đầu tư và cổ đông – Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét. Vui lòng tải tài liệu tại đây

Xem chi tiết

IMP – Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2020

Vui lòng tải Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2020 tại đây Giải trình Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2020 –  download

Xem chi tiết

IMP – Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 Vui lòng tải tài liệu tại đây Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với...

Xem chi tiết
123...1020...

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật