Ông NGÔ MINH TUẤN

By
31/10/2016 - 15:47

“Dùng những nguyên tắc, chuẩn mực, đạo đức để  xây dựng và kiến thiết các giá trị cho Imexpharm thông qua việc hướng đến con người”

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Phụ trách giám sát việc công bố thông tin của công ty; Giám sát thực thi quản trị chiến lược Công ty theo BSC và Văn hóa doanh nghiệp; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ths. Ngô Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Imexpharm từ ngày 30/03/2015. Gắn bó nhiều năm với Imexpharm ở cương vị quản lý cấp cao, có thể nói ông Tuấn là người am hiểu sâu sắc về hệ thống quản trị và kinh doanh, cũng như các mục tiêu chiến lược của Imexpharm. Với cương vị mới, ông Tuấn phụ trách mảng Quản trị chiến lược, Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh dòng thực phẩm chức năng.

Quá trình công tác:
2004-2014: Thư ký HĐQT, Thư ký Tổng Giám đốc
2014 – Tháng 3/2015: Trưởng Ban Chiến lược và Phát triển, Trợ lý Tổng Giám đốc
Tháng 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật