Quá trình công tác:
1991 – 2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp.
2004 – 2/2015: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm
3/2015 đến nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Imexpharm

Kinh nghiệm:

1999 – 2001: Kế toán công nợ và Kế toán thuế Công ty TNHH điện tử Daewoo Hanel
2001 – 2002: Kế toán tổng hợp kiêm Trợ lý Giám đốc Tài chính Công ty Canon Việt Nam
2002 – 2008: Kế toán trưởng Công ty Language Link Việt Nam
2008 – 2013: Kế Toán trưởng Công ty cổ phần trường quốc tế KinderWorld Việt Nam
2013 – 2016: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Pegasus.
2016 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Việt Phương
12/2016 – nay: Thành viên HĐQT TCT Dược Việt Nam – CTCP
02/2017 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Quá trình công tác:
1992 – 2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm